Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Projelerimiz >> Birleşik Akıl Ağı (BAA)

Birleşik Akıl Ağı (BAA)

Birleşik Akıl Ağı (BAA) Nedir?

Ortak Akıl Ağı bağımsız, gönüllü, kar amacı gütmeyen ve siyasi örgütlenmelerin dışında bir oluşumdur.

Farklı ülkelerde ve farklı illerimizde yaşayan, Türkiye sorunlarına soru ve/ya cevap üretmek ya da zenginleştirici katkılar yapma arzu ve yeterliğine sahip çok sayıda insanımız var. Bu insanları fiziksel olarak bir araya toplamaya en az ihtiyaç duyulacak şekilde, internet teknolojilerinin de yardımıyla, üzerinde Ortak Akıl üretebilen bir ağ (Internet of Minds –IoM) öneriliyor.

Birleşik Akıl Ağı Projesi Hakkında Detaylı Bilgi Sahini Olun

Projeyle ilgili bütün belgelere tekbir dosya üzerinden ulaşmanızı sağlayacak bir tasarım yaptık. Proje tanıtım dosyasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Niçin ihtiyaç duyuluyor; sorun  ne?

 • Adına kök sorun denilebilecek sorunlar birer sorun üreteci olduğu için çok sayıda soruna aynen kimyadaki elementlerin birleşip yeni sorunlar üretmeleri gibi kaynaklık ediyor. Bu tür sorunlara birkaç örnek:
  1. Akraba evliliği
  2. Rasyonel ve kritik düşünme yetmezliği
  3. Din istismarı (dini ve seküler ahlakın temel ilkelerinin (maxims) aydın kesimin ilgi alanı dışında kalmış oluşu)
  4. Sorun Çözme Beceri yetmezliği (complexity management) ve bunun sömürüyü davet etme olgusuyla kabaran sorun stoku
  5. Sorgulama yetmezliği (koşulsuz doğrular)
  6. Dil yetmezliği bağlamında:
   • Önemli bazı kavramların eksikliği (örn. hayalet ve kök sorun, korkmama özgürlüğüvb)
   • Önemli kavramların Türkçe karşılıklarının olmayışı nedeniyle yanlış anlama (örn. organizasyon, koordinasyon, demokrasi, rasyonel ve kritik düşünmevb)
   • Türkçeleştirilmiş kavramların ayırt etme güçlüğü yaratması (örn. çoğunlukçu ve çoğulcu demokrasi)
   • Köken bilim (etimoloji) dalına karşı genel ilgisizlik
   • Toplumun ortak kavram tabanı bulunmayışı
  7. Çeşitlilikten arınmış tek tip ideolojiye göre insan yetiştirme amaçlı eğitim
  8. Vizyon eksiği (birey, kurum ve toplum için)
  9. Kadınsız toplum vbg.
 • Sıralanan bu örneklerin ele alınması, üzerlerinde çözümlemeler yapılması, bu çözümlemelere dayalı çözümler geliştirilmesi için, toplumun tüm kesimlerince kullanılabilen bir araçüzerinde “geniş uzlaşı” kurmak, bu yollardan geçmiş medeniyetlerin kullandığı ortak bir yöntem.
 • Toplumumuz, gerek sorunlarını anlayıp çözmek, gerekse arzularına erişme yolundaki engelleri aşmak için olsun, akıl (bilim) aracını yeterince kullanamadığından, karmaşıklık içinde rehbersiz yol bulmakgibi bir açmaz içine düşmüşdurumda.
 • Genellikle irrasyonel bir bütün olarak tekrarlana tekrarlana çoğunluk tarafından da öyle anlaşılan “din” kurumunca da kuvvetle vurgulanan akıl kullanımı, toplum yaşamına egemen olamamış, akıl’ın bıraktığı boşluk akıldışılık tarafından işgal edilmiştir. Bundan en büyük payı -tahmin edilebileceği gibi- din kurumu almışsa da, -toplum çoğunluğu açısından- bilim de büyük ölçüde payını almış; böylece akıldışılık toplumumuzun başlıca mürşiti (rehberi) haline gelmiştir. Bu, karşılaşılabilecek her durumun, potansiyel sorun haline dönüşmesi demektir.
 • Akıldışılık ikliminde üremiş / üremekte olan sorun stoku, günümüz Dünyasının hakim paradigması olan “sahip olun(a)mayan değerin, sahip olandan akıl (koz), rıza (akıldışılık), kurnazlık (ticaret) ve/ya zor (askeri) yollarla ele geçirilmesi”uyarınca sorunları istismar et, yok ise yaratkuralınca artmaktadır.
 • Sorun stokumuzdaki bu artış, zaten kısıtlı olan Sorun Çözme Kapasitemizidaha da azaltıyor, bu da dönerek sorun stokunun daha da artmasına yol açıyor. Tam bir spiral !
 • Bu kaotik iklimde üremekte olan gündelik nitelikli sorunlar, birey ve kurumların dikkatlerini üzerlerine saptırmakta, böylece en temeldeki akıl dışılık sorununa yönelmesini engellemektedir. OAA yoluyla ele alınacak öncelikli sorun, “sorun’un tam olarak ne olduğunun ve de ne(ler) olmadığının anlaşılması”, sonra da uygun çözüm(ler) geliştirmeye çalışmak değil midir?
 • Toplumun çoğunluğu, gündelik sorunlardan umarsızca yakınarak  rahatlama yolunu seçse de, daha yüksek nitelikli kesimler de benzer bir “şimdi ve burada çözüm” tuzağına (http://wp.me/p2t6mi-1PH) düşmüş görünüyor.
 • Üzerinde yaşadığımız topraklar ise, akıl dışılık rehberliğinde yaşamaya elverişli değildir.
Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları