Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Projelerimiz >> Mahalle Dayanışması

Mahalle Dayanışması

Doğal, ekonomik ya da diğer kaynaklı afet ve kriz ortamlarında en çok işe yarayacak olan araçlardan birisi olan “dayanışma” kavramı esasına göre oluşturulmuş bir projedir.

MahDay projesinin uygulanma sürecinde Dayanışma Grupları (DGr) oluşturulur. Dayanışma Grupları, “kalite çemberleri”nin işlevini sosyal alanda yapmaya aday bir kavram olarak tanımlanmıştır ve projenin konusu bu gruplar eliyle gerçekleştirilir.

Doğal afet, ekonomik ya da diğer krizler gibi belli bir amaç etrafında örgütlenmenin dayanışma sağlayarak krizlerden daha az etkilenmenin mümkün olduğunu göstermeyi amaçlanıyor.

Proje için ne yapabilirsiniz?

Proje uygulamalarında görev alabilirsiniz, belediyeler nezdinde BNGV - MahDay projesi için girişimde bulunabilirsiniz.

Nasıl yapabilirsiniz?

  1. Proje yöneticisi olabilirsiniz.
  2. Belediyelere erişerek tanıtabilirsiniz.
  3. Proje eğitimleri vermek üzere moderatör olabilirsiniz.
  4. Projeye fon sağlama görevini üstlenebilirsiniz.

Ne kazanırsınız?

Afet, kriz ortamlarında kendinizi ya da başkalarını belirsizlikten ve mahrumiyetten asgari zararla kurtarabilirsiniz.

Proje İle İlgili Dosyalar

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz.

Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları