Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Projelerimiz >> Sorun Çözme Kabiliyeti

Sorun Çözme Kabiliyeti

Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) nedir?

"SORUN KİMYASI" konulu aşağıdaki radio programlarını* dinleyerek "Sorun Çözme Kabiliyeti Projesi" hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

(*)Bu söyleşiler 2001 yılında Radyo 92.3'de Tınaz Titiz tarafından yapılmıştır.

SÇK, sorunların köklerini doğru teşhis etmek ve kaynaklarını bu kök sorunlara tahsis edebilme becerisine sahip olmak demektir. Toplumumuz ise, maddi ve manevi enerjisinin çoğunu, sorunların işaretleri (semptomları) ile boğuşmaya harcamak gibi olumsuz bir alışkanlığa sahiptir. Bu alışkanlığın değiştirilmesi, varlığımızı sürdürebilme ile neredeyse eş anlamlıdır.

Çağdaş toplumlar, sorunları olmayan değil onları çözebilen toplumlardır. Toplumumuz da çağdaş olma arzusundaysa onları çözmek, çözmek için anlamak, anlamak için anladığını sanmaktan vazgeçmek ve bunun için de onları anlayabilmek için bir metotlar dizisi (adına bilim diyemesek de) geliştirmek zorundadır.

Sorunlardan yakınan ve bunların çözümüne katkıda bulunmak isteyenlerin benimseyebilecekleri çeşitli yollar vardır.

Bunlardan biri, sorunların kimyasını ögrenmektir: Çok sayıdaki “Görünen (phantom) Sorun”un, hangi kök (root) sorunlarca oluşturulduğunu, bunların, aralarında nasıl yeni bileşikler yaparak çoğaldıklarını, olumsuzluk üreten bir “sebep-sonuç” döngüsünün nasıl olumluya çevrilebileceğini anlamak ve bunlara göre yaratıcı çözüm geliştirme becerisi geliştirmek, bu yolda ilerleyen kişi ya da kuruluşlara yardım etmek ve de örgütlenmek bir yoldur.

Projenin Hedefi Nedir?

Sorunun bir parçası yerine çözümün parçası olmayı tercih eden bireylerin sayısını artırmak üzere Sorun Çözme Araçları (SÇA) veri tabanı oluşturmayı hedefledik.

Proje için ne yapabilirsiniz?

Yeni SÇA'lar geliştirmek, mevcutları yaygınlaştırmak için BNGV®' na katılabilirsiniz, ya da bu projede yer alabilirsiniz.

Projeye  ne kazandırırsınız?

Sorun Çözme Araçlarınızı zenginleştirebilirsiniz, bu araçları başkalarının da  öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları