Doğrulama Okuryazarlığı için Etik Güvence

Paylaşacağım metinlerde yer alan ve ne amaca hizmet edebileceği belirsiz bilgilerin yaygınlaşmasına bilmeyerek dahi olsa aracılık etmemek için:

  • Doğrulama (teyit) yöntemleri yoluyla, bilgilerin doğruluğu konusunda güven oluşturmaya çalışacağım; güvenilir bulmadıklarımı paylaşmayacağım,
  • Sürekli olarak doğrulanmamış mesaj ileten kaynakları önce uyarıp, devamı halinde bloke ve/ya şikayet edeceğim,
  • Bu tek taraflı etik güvence’nin yaygınlaştırılmasına çaba harcayacağım. Bu bağlamda, uygun olan her durumda, yollayacağım mesajların imza bölümünde bu güvenceye tek yanlı olarak uymayı taahhüt ettiğimi şu şekilde belirteceğim: “https://ggle.io/3XCL adresindeki doğrulama ilkelerine uyulmuştur”

(Doğrulama Okuryazarlığı, bir Birleşik Akıl Ağı® projesidir)

Proje İle İlgili Dosyalar

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz.

Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları