İsmail Hakkı Baltacıoğlu

                   (1886-1978)İsmail Hakkı Baltacıoğlu

1886 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu; İlk, Orta ve Lise öğrenimini yine aynı şehirde yapmış, 1908 yılında İstanbul Üniversitesi Tabii İlimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1910 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından pedagoji ve el işleri in­celemeleri yapmak üzere Avrupa'ya gönderildi. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli okul ve fakültelerde öğretmenlik ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye üniversitelerinin ilk rektörüdür. Bir ara üniversiteden uzaklaştırılmış, 1942 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’ne profesör olarak atanmış, aynı yıl Afyon, 1946 yılında da Kırşehir milletvekili olarak parlamentoya girmiştir. Bir süre İlahiyat Fakültesi'nde Türk ve İslâm sanatları dersleri de vermiştir..

Çok sayıda konferans, yazı ve kitaplarıyla, eğitim sistemimizin ye­nileşmesi için büyük çaba harcayan Baltacıoğlu'na göre; "Cılız, ruhsuz, korkak nesiller yetiştiren, millî olmayan eğitim sistemimiz, geri kal­mamızın ve felâketlerimizin tek sorumlusudur. 1914 tarihli bir yazısında der ki: Bulgarlar, Yunanlılar, Rumeli’yi bizim kafamızdan değil, elleri­mizden, kollarımızdan ayırdılar. Biz elsiz, kolsuz, bacaksız, kalpsiz, kansız, cansız millet, biz bayrak sevmeyen, vatan sevmeyen, geçmişine, dedelerinin mezarlarına hürmet etmeyen, camilerin avlularına pisleyen, çeşmelerin yalaklarını süprüntü ile dolduran biz, Elifbadan, Kıraattan, Hesaptan evvel kanda, canda, ruhta inkılâplara muhtaç bir milletiz. Biz eğer yaşamak istiyorsak, çürüyen ciğerlerimizi, kamburlaşan vücudumuzu, körleşen zekâmızı, sönen kalbimizi kuvvetle, imanla dol­duralım."

1978 yılında Ankara'da 96 yaşında iken vefat etti, Baltacıoğlu, gerçekten büyük bir Türk düşünürü idi.

Baltacıoğlu'nun başlıca eserleri:İçtimâi Mektep, Terbiye, Kültürce Kalkınmanın Sosyolojik Şartları, İçtimaiyat Nokta-i Nazarından Terbiye, Batıya Doğru, Türke Doğru, Terbiye ve İman, Toplu Tedris, Rüyamdaki Okullar, Pedagojide İhtilâl, Adam Nasıl Yetişir, Nasıl Yetiştirilir, Halkın Evi, Talim ve Terbiyede İnkılâp

  • Talim Terbiyede İnkılap: 

                               http://dl.dropbox.com/u/35414521/Talim%20ve%20Terbiyede%20inkilap.pdf

  •  Mürebbilere isimli Kibabı için:

                               http://www.scribd.com/doc/13842879/Ismail-Hakki-Baltacioglu-Murebbilere-1932

  •  Tiyatro hakkında bir yazısı :

                              http://www.beyaznokta.org.tr/cms/images/BirlikteTiyatroYapalim-Baltacioglu-1937.doc

                              veya      ttp://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=239

  • Kur'an çevirisi :

                            http://kuranyolu.net/index.php/mealler/ismail-hakk-baltac-oglu

  • Kuran Felsefesi üzerine inceleme

     http://www.beyaznokta.org.tr/cms/images/din%20felsefesi.pdf

  •  Çocuk maarifine olan ihtiyaç  - Mürebbilere (sayfa 191) 1932

                            http://www.beyaznokta.org.tr/cms/images/Murebbilere.doc

 

            Yeni Adam

 

 

Kitaplarını satın almak için:

http://www.nadirkitap.com/kitapara_sonuc.php?kelime=baltac%FDo%F0lu&siralama=eseradiaz&bks=222

 

 

 

Geri dön

Proje İle İlgili Dosyalar

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz.

Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları