Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Projelerimiz >> Siyasette Etik Güvence

Siyasette Etik Güvence

Milletvekili yemini, demokratik yaşamda, halkın oylarıyla seçilmiş kişilerin, milletvekilliği sürecinde uymayı taahhhüt edecekleri kapsayıcı ve çok değerli bir etik güvence’dir.

Bununla beraber, bu etik güvence’nin gündelik siyaset yaşamına uygulanabilecek daha somut, daha denetlenebilir güvencelerle desteklemesi de değerli ve gereklidir.

Hattâ bu somut güvencelerde bulunulmaksızın salt yeminle yetinmek, o yemini bozabilecek olanlar için pek de kolaydır.

Bugün, demokratik yaşam deneyimlerimiz gösteriyor ki, seçilmiş kişilerce böyle bir etik güvence’nin verilmesi halkımızın çeşitli vesilelerle dile getirdiği bir ihtiyacı karşılaması açısından oldukça önemlidir.

Her seçimde, halkın karşısına yüzlerce aday çıkar. Milletvekili adaylarından, kendi seçecekleri etik güvence’leri vermelerini isteyelim; hepsini olmasa da en azından birkaçını!

Bazı adaylar ilgi göstermeyebilir, bazı adaylar güvence vermeye yanaşmayabilir veya bu güvenceye "nasıl olsa uymam" diye düşünebilir. Fakat adayların çoğunluğu, enaz birkaç konuda içtenlikli olarak güvence verecektir ve bu sözlerinin halk tarafından çeşitli yollarla izleneceğini bildikleri için, verdikleri güvencelere sadık kalacaklarını düşünüyoruz.

İşte o noktada yurttaş olarak demokrasinin hakkını verip veremediğimiz, daha da doğrusu demokrasiye ne ölçüde layık olduğumuz ortaya çıkacaktır. Ama esas kazanç, güvence veren ve ona uyabilen az sayıda da olsa seçilmişin yaratacağı ahlaki değer tabanı olacaktır.

Bu ahlaki değer tabanını oluşturmadan siyaseti, kurumlarını, o kurumlarda görev alan kişileri eleştirebiliyoruz. Bunun bir yararı olmadığını, yarar sağlamak bir yana, toplumun düzgün insanlarının siyasetten bucak bucak kaçması nedeniyle, siyasetin gerçekten kirli bir iş olarak tescil edilmesine de yol açtığını artık görebilmeliyiz.

İzmir Beyaz Nokta® Gelişim Derneği olarak, yalnız siyaset alanında değil, toplumun tüm yaşam kesitlerinde gereksinimimiz olan yüksek ahlakı, o alanlardaki kişiler arasından topluma etik güvenceler vermeye gönüllü kişilerin oluşturabileceğine inanıyoruz.

Toplumumuzun sorun çözme kabiliyetine önemli katkısı olacak bu yaklaşımı yaygınlaştırmak Beyaz Nokta® hareketinin misyonu açısından da bir kazanç olacaktır.

Siyasetin ahlaki tabanını inşa etmeye istekli olanları, bu etik güvence’yi yaşama geçirmeye çağırıyoruz. Etik güvence metnini imzalamak için http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=78 linkine tıklayınız.

Saygılarımızla,

İzmir Beyaz Nokta® Gelişim Derneği

Proje İle İlgili Dosyalar

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz.

Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları