Konuyla İlgili Olanların Bilgilendirilmesi İçin Projeler

EE Bülteni Çıkarılması

Projenin amacı (ilk defa bülteni okuyacaklar için),

- projedeki son gelişmeler,
- çağrılar,
- yeni alt-projeler,
- okuyuculardan gelen öneriler (varsa),
- konuyla ilgilenenlerin yapması gerekenler (başvuru telefonu, vbg.),

bilgileri çok kısa olarak yer alacaktır. Gelişmelerin yoğun olması halinde bu köşe bir “insert” haline getirilecektir.

EE Uygulamak ve bilgi edinmek isteyenler için iletişim ve paylaşımı sağlayacak bir platform oluşturulması

EE hakkında bilgi edinmek ve uygulamak isteyenlerin fiziki ortamlar dışındaki iletişimlerini de sürdürebilmeleri esastır. Bunun için internette sanal iletişim platformu oluşturulmalıdır.