Ezbersiz Eğitim

Ezbersiz Eğitim, şu 3 amaca sahip bir süreç olarak anlaşılmalıdır;

1- Öğrencinin, mevcut ve gelecekteki eğitsel ihtiyaçlarının farkına varmasına yardımcı olmak,

2- Kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini ve sınırlamalarını, yani “öğrenme profilini” keşfetmesine  yardımcı olmak,

3- Belirleyeceği eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi-beceri-tutum ve davranışların, öğrenme profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak.

Bu 3 amacın da “bilgi bellemeye” değil, “öğrenmeyi öğrenme”ye dayalı olduğuna dikkat edilmelidir.

Diğer yandan, bilgi miktarı, hızlı cevaplama becerisi gibi eğitimin birincil amaçlarıyla ilgili olmayan, “sınav başarımı”  ise farklı bir amaçtır. Ama  bundaki başarı dahi, yukarıdaki amaçlara ne denli uyulduğuna bağlı olarak yükselecektir.

Ezbere Dayalı Eğitim (EDE) Ezbersiz Eğitim Yol Haritası Ezbersiz Eğitim Döngüsü

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı tarafından Ezbersiz Eğitim Kılavuzu hazırlandı. Okumak için tıklayınız.

Ezbersiz Eğitim Kaynakçasına ulaşmak için tıklayınız. Bu kaynakça Bülent AĞAOĞLU tarafından hazırlanmıştır.

Ezbersiz Eğitim Sempozyumu belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Ezbersizlik-Koşullanmama hakkındaki yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sorun Çözme Kabiliyetinizi arttırmak amacıyla, sorunları tanımlarken başvurabileceğiniz kaynak niteliğindeki Kök sorun ve kaynak sorun adlı çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı' na verilebilecek destek seçenekleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.