“Ezber” Kavramının Doğru Anlaşılması İçin Projeler

“Bilgi Konisi” kavramının resimlenmesi (illüstrasyon) ve dağıtımı

Bir ters kesik koninin geniş tabanı üzerindeki çok ve çeşitli bilgilerin, dar tabana doğru inildikçe aralarında birleşip, sonunda dar tabana varılınca daha az çeşit ve miktarda bilgiye dönüştüğünün resimlenmesi ve bunun poster biçiminde bastırılarak okullara ve velilere eriştirilmesidir.

Bilgi Konisi resimlemesinin, defter iç kapaklarında da kullanılması

Kırtasiye firmaları tarafından üretilen defter ve bloknot iç kapaklarına, ezbersizliği (sorgulayarak öğrenme) konusunu işleyen yazı ve örenekler konulmasıdır.

“Ezber Nedir, Ne Değildir?” yapışanları (sticker) yapımı

İçinde, “Ezber, hakkında kuşku bulunmayan bilgilerin akılda tutulmasıdır. “Doğruluğu hakkında meraka dayalı kuşku duyulan bilgiler ezber değildir” yapışanlarının çok sayıda (örneğin 1 milyon) yapılıp okul çevrelerine dağıtılmasıdır.

Bu tür yapışanlara karşı özellikle çocuklarda bulunan merakın, ezber kavramının doğru yere oturtulmasında yararlı olacağı düşünülmelidir. Bu alt-proje, yapışanın tasarımı ile bunların yapımı ve dağıtımından ibarettir. Dağıtımın BN örgütünce yapılacağı, ayrı bir masraf yapılmayacağı düşünülmektedir.

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı, BN Dernek ve Duyarlık Grupları tarafından yazılan tüm mektupların içine birer adet konulması, tüm BN örgütüne mensup kişilerin kişisel mektupları içine koymaları da özendirilebilir.