Ezbersiz Eğitim’in Nasıl Yapılacağı Konusunda Yol Göstermek İçin Projeler

“EE Elit Ağı” oluşturulması

Ezbersiz Eğitimi uygulayan öğretmenler arasında “Ezbersiz Eğitim Elit Ağı oluşturulması yoluyla öğretmenlerin birbirleri ile etkileşim ve dolayısıyla da dayanışma içine girebileceği mekanizmalar oluşturulması yönünde çalışmalar da hedeflenmiştir. (örneğin bir dernek kurulması ve/ya rozet, künye, kravat iğnesi takılması vb. yollarla ezbersiz eğitim yapanların diğerlerinden ayırt edilmesi gibi.)

EE’ye “İlk adım” uygulamaları

Ulusal müfredat, öğretmen, öğrenci, veli okul yöneticisi ve ME Bakanlığının, hatta eğitim akademisyenlerinin, eğitim konusundaki anlayış ve tutumlarını önemli ölçüde değiştirmelerini gerektiren ezbersiz eğitime tam olarak geçişin belirli bir süreyi alacak bir süreç olduğu bilinmektedir. Bu sürecin ilk adımları olarak,

- “öğretilen her bilginin, mevcut bilgilerle ilişkilendirilmesi”,
- bu o an için mümkün olamıyorsa (ön bilgi yetmezliği vbg nedenlerle)
- “öğrenilen bilginin, nedenlerinin merak edilmesi alışkanlığının kazandırılması”,
- “bazı sınavların açık defter-açık kitap sistemine ve tümünün onur sistemine göre
yapılması” gibi adımlar öngörülmektedir.

Bu amaçla yakın ilişkiler içinde bulunulan okullarda uygulama için girişimde bulunulması düşünülmektedir. Uygulama için başvuran okullarda belirli bir model uyarınca uygulama yapılması öngörülmektedir.