Ezbersiz Eğitim Projesi için Sık Sorulan Sorular

Ezbersiz Eğitim Sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

S: “Ezber” ve “belleme” aynı şey midir?
Y: Hayır. “Ezber”, doğruluğuna dair merak kökenli kuşku duyulmaksızın bilginin kabullenmesidir. “Belleme” ise bilgiyi akılda tutmanın bir yöntemidir. Akılda tutulan bilginin doğruluğuna dair merak kökenli kuşku yok ise bellenen bilgi ezber, kuşku var ise ezber değildir.

S: Proje gruplarıyla ve senaryo hazırlayarak ders işlenmesi ile MEB’in çok yoğun olan müfredat programı yetiştirilebilir mi?
Y: Senaryo yoluyla derslerin işlenmesinde ilk yapılması gereken, müfredattaki konuların tek tek ele alınması yerine gruplar halinde senaryolaştırılmasıdır. Aksi takdirde müfredatta mevcut bir konuyu, öğrencinin yaşamındaki bir gerçeklikle birleştirmek çok güç hatta imkansız olabilir. İşte bu yüzden, konular olabildiğince birleştirilerek ele alınmalıdır. Bu durumda ise zaman kaybı değil kazancı vardır.

S: Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının hafifletilmesi gerekli midir?
Y: Müfredatın hafifletilmesi gereklidir, ancak müfratın yoğun olması ezbersiz eğitim uygulamasına engel değildir.

S: Ezbersiz Eğitimde uygulanan belli bir yöntem var mı?
Y: Evet. Dersler proje gruplarıyla ve eğitsel hedeflerin çocukların ilgi alanlarıyla birleştirildiği senaryolar yoluyla işlenir. Bu yöntemde öğrenci merkezli eğitim yapılır. Öğretmen bilgileri öğreten değil öğrencinin merakını uyaran ve bilgiye ulaşmasına yardımcı olan kişidir.

S: Özellikle dil sanatları ve fen bilimlerinde formüllerin öğrenilmesi gibi alanlarda ezber tek öğrenme yöntemi olduğuna göre “Ezbersiz Eğitim” bu bakımdan gereksiz bir uğraş değil midir?
Y: Genellikle birbirine karıştırılan iki kavram “ezber” ve”belleme” dir. Bu soruyla kastedilen öğrenme yöntemi ezber değil bellemedir.

S: “Ezbersiz Eğitim”i uygulayacak öğretmenler ezberci eğitimle yetiştiklerine göre Ezbersiz Eğitim uygulamasını benimserler mi? Nasıl?
Y: Ezberin yarattığı insan tipinin bilincinde olan her öğretmen Ezbersiz Eğitim uygulamasını benimser. Ancak uygulama öğretmene eski eğitim sistemine göre daha fazla yük getirecektir. Eski sisteme göre öğrencilerin öğrenme profili farklılıklarını, ilgili alanlarını dikkate almadan ünite konularını öğreten öğretmen, ezbersiz eğitim sisteminde eğitsel hedeflerin öğrencinin ilgili alanlarıyla birleştirildiği senaryolar hazırlayacak ve 3-4 kişilik proje gruplarının oluşturulacağı sınıflarda öğrencinin merakını uyararak bilgiye ulaşmasını sağlamada yardımcı olma görevini üstlenecektir.

S: Eğitim araç-gereçleri, zengin okul kitaplığı, internete bağlı bilgisayar desteği, özet derslikler ezbersiz eğitim sistemi için gerekli midir?
Y: Bunların ezbersiz eğitim sisteminde öğrencinin bilgiye ulaşmasındaki yararı kuşkusuz çok fazladır. Ancak bütün bu sayılanların yetersiz olduğu veya hiç olmadığı bir okulda dahi ezbersiz eğitim yapılabilir. Bunun için öğrencide edindiği bilgilere dair meraka dayalı kuşunun yaratılması gerekir.

S: Ezbersiz Eğitim yapan okulların sınflara göre üretecekleri beğeni toplayan senaryo ve projelerin uygulama yapan tüm okullarda kullanılması yarar sağlar mı?
Y: Evet

S: Ezbersiz Eğitim uygulaması Üniversiteye giriş sınavlarında başarısızlığa sebep olur mu?
Y: Hayır. Üniversiteye giriş sınavlarında zaman kazandıracak bazı kalıpları akılda tutaken bu kalıpların nedenlerini öğrenmek onların daha kolay akılda tutulmasını sağlar.

S: Ezbersiz eğitimde velinin rolü nedir?
Y: Veliye düşen en önemli görev çocuğun öğrenme merakını (isteğini, enerjisini) yok etmemek için okul öncesi ve okul çağında merak ettiği her konuda onu aydınlatmayaçalışmak ve bilgiye ulaşması için mümkün olan kolaylıkları sağlanmaktır.

S: Ezbersiz eğitim uygulamasına velilerin itirazları nasıl çözümlenir?
Y: Velileri konferans ve toplantılarla aydınlatmak gerekir. Yaşam üniversiteye girmekten ibaret değildir. Sınav kazanıp işsiz kalmak ya da en azından başarısız olmak da mümkündür. Yaşam boyunca taklitten öteye gidemeyen çözüm bulma becerisi gelişmemiş çocuklar istemiyorsanız onları ezbersiz eğitim imkanı sağlayın.