Hızlı Dönüşüm Kampları

Başta eğitimli gençler olmak üzere genelde gelir yetmezliği, özelde ise istihdamla ilgili sorunlar yaşayan kişilere yönelik öğrenme temelli seminerlerdir.

Gelir yetmezliği genel bir sorun olup; bunun özel hallerinden birisi işsizlik, bir diğeri gelecekte işsiz kalma olasılığı, bir diğeri ise işinden sağladığı gelirin yetersizliği gibi türev sorunlardır. Buna göre toplumumuzun temel sorun olarak gördüğü işsizlik sorunu yerine gelir yetmezliği sorunu öne alınmış ve seminerler buna göre tasarlanmıştır.

Proje için ne yapabilirsiniz?

Programın organizasyonunu üstlenebilirsiniz.

Nasıl yapabilirsiniz?

  1. Başkalarının yararlanabileceği deneyim ve birikim sahiplerine erişebilirsiniz.
  2. Program bütçesini hazırlayabilir, finansmanı için yaratıcı yöntemler önerip, uygulayabilirsiniz.

Ne kazanırsınız?

Başkalarına ilham verir, ufkunu açabilirsiniz.