Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> BN Mesajları >> Öğrenme Bildirgesi

BN Mesajları

Öğrenme Bildirgesi

“Eğitim, Çocuklarımızın Ayakları Üzerinde Durma Becerileri Kazanmaları İçin Yapılmalıdır”. Haydi bir yerden başlayalım.

resim
02.01.2012

HAYDİ, BİR YERDEN BAŞLAYALIM!

"Yüzbin İmza Manifestosu"

-önerilere göre yeniden düzenlenmiştir-

11 Şubat 2008

Biz aşağıda imzası bulunanlar, şunları ilân etmeyi bir borç biliyoruz:

 1. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde göz önünde tutulması gereken en temel ilke’nin ne olacağı” sorusu, eğitim alanındaki birinci öncelikli sorudur.

  O “en temel ilke” üzerinde uzlaşı sağlanamadığı sürece, konu ikincil önemdeki sorunlara indirgeniyor. Bu uzlaşı bugüne kadar aranmadı, çünkü var olduğu kabul edildi. Halbuki herkesin eğitimden beklentisi bir diğerinden farklıdır.

  Buna göre, “eğitimden –en temelde- ne bekliyoruz?” sorusunun şu tanımda uzlaşarak cevaplanması ve sonra da tüm karar ve eylemlerimizin buna göre gözden geçirilmesi gerekir:

  “EĞİTİM, ÇOCUKLARIMIZIN AYAKLARI ÜZERİNDE DURMA BECERİLERİ KAZANMALARI İÇİN YAPILMALIDIR”

  Çeşitli bağlamlarındaki beklentilerin bu temel beklentiyle birleştirilerek onu geri plana itmesine –hattâ giderek kaybettirmesine- izin verilmemelidir.

  Toplum kesimlerinin akıl, ahlâk ve estetik bağlamlarındaki değişik tercihleri arasındaki uzlaşıların, ancak kendi ayakları üzerinde durabilen bireylerden oluşan bir toplumda sağlıklı, evrensel değerlerle de uyum içinde olabilir.

  Buna göre, eğitimin bu en temel amacı üzerinde bir uzlaşının sağlanması yolunda çaba harcayacağımı taahhüt ederim.

 2. Ayakları üzerinde durmak” deyimini, sorunların, en değerli kalıtsal miras olan öğrenebilirliğin harekete geçirilerek çözülebilmesi olarak anlıyor, eğitim kurumlarının asli ödevinin, onlara bu bilinç ve özgüveni vermek olduğunu düşünüyorum,

  Aksine, bir yerlerde zaten mevcut bilgileri akıllarında tutmayı, nedenini anlamaya çalışmadıkları kalıpları ezberlemeyi bu yollarla dini, etnik, siyasal ideolojiler yönünde koşullandırılmalarını eğitim olarak görmüyor, bu tür tutumların onları ayakta durdurmadığına, aksine yaşam boyu “eğdiğini” düşünüyorum.

  Buna göre, okulların bu asli görevlerini tam olarak yerine getirmesi yolunda üzerime düşen görevleri yapacağımı taahhüt ediyorum.

 3. Televizyon, basın, sokak, tribün, moda gibi unsurların her birinin birer okul haline geldiği ve böylece çocuklarımızın bir “çoklu okullar sistemi” tarafından kavrandığı bir gerçektir.

  Bu “diğer okullar”ı olumlu etkiler yapacak tutumlara doğru zorlamanın bir hakkım ve görevim olduğunu düşünüyor; bunları izlerken, satın alırken, başkalarına tavsiye ederken ve/ya reklam verirken bu “demokratik baskı” görevimi unutmamayı taahhüt ediyorum.

Eğer bu bildirgeyi destekliyorsanız, lütfen aşağıdaki ad soyad alanını doldurup imzalıyorum butonuna tıklayınız. Birkez imzaladıktan sonra ad soyad alanı bir daha görünmeyecektir.

Sayfa başına dön!

Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> BN Mesajları >> Öğrenme Bildirgesi