Uzlaşma Çemberleri için İletişim Etiği Kuralları

“İletişim etiği” için taahhüt edilebilecek kurallar şunlar olabilir mi?

resim
02.11.2016

Birbirlerinden farklı kültür, ideoloji, inanç, paradigma vb’ne sahip kişilerin, aralarında ortak bir dil oluşturmak ve bu yolla hem kendilerini daha iyi anlatmak, hem de diğerlerini daha iyi anlayabilmek amaçlarıyla uymayı taahhüt edebilecekleri kurallar şunlar olabilir (mi?)

·         Her yargı’nın en az bir ön koşulu olduğunun farkında olarak,

·         Hiç kimsenin, kendi doğru – iyi –güzel’leri yerine, bir başkasınınkileri benimsemek istemeyeceğinin bilincinde olarak,

·         Ortak akılların bireysel akıllardan daha güçlü olduğunu bilerek,

·         Düşüncelerin zayıf nedensellik (rasyonellik) halkalarının ortak akılla güçlendirilmeye çalışılmasının, uzlaşı süreçlerinin temelini oluşturduğunu bilerek,

·         İnançların özlerinin nedensellik yoluyla tartışılamayacağını; özlerinin güçlenmesine yardımcı olabilecek şekilde daima sorgulanmasının (tahkik-i iman)[1] sağlam inançlara varmanın yolu olduğunu bilerek

her türlü düşünceyi tartışmayı ve bu yolla uzlaşılar oluşturmayı benimsiyorum.
Tınaz Titiz
V 0.0 – 02.11.2016


[1]Bkz. http://www.diyanet.gov.tr/dijitalyayin/ilmihal_cilt_1.pdf, Sah 71, 72

Sayfa başına dön!

Hızlı Erişim