Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Haberler >> Korkmama Özgürlüğü

Haberler

Korkmama Özgürlüğü

Videoyu hazırlayan Sayın Ayhan Yıldızel'e teşekkür ederiz.

resim
03.07.2020

Kavram Mutfağı'nın temel varlık nedeni (misyonu)bazı temel kavramların, ortak kavram dağarcığımızda bulunmayışı ve/ya bulunan kavramlara toplumca hangi anlamların yüklendiği konusunda uzlaşı yetmezliğidir.

Bir arada yaşaması güç olanlar, ortak yaşam alanları da dahil uzlaşmaya yanaşmayanlardır. Ama bunlar yine de bir şeyin farkındadırlar: Hangi kavramlar üzerinde uzlaşamadıklarının!

Sorun çözme becerilerinin en başında, sorun alanı ile ilgili kavram bilme -yok ise yeni kavram yaratma- geliyor. Buna göre her eksik kavram, SÇK’nden bir parça eksiltiyor.

Bu yetmezlikleri aşmak üzere, çeşitli kesimlerin ya da toplumun Sorun Çözme Kabiliyetleri’nin önemli bir bileşeni olan Kavram Dağarcıkları’nın gelişmesi amacına yönelik olarak Kavram Mutfağı katkılarınızı bekliyor.

https://www.kavrammutfagi.com/

Sayfa başına dön!

Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Haberler >> Korkmama Özgürlüğü

Hızlı Erişim